POZNAJ ZAKRES NASZYCH USŁUG

Otrzymałeś odszkodowanie za uszkodzony pojazd i uważasz, że jest zaniżone? Prześlij do nas kosztorys. Nasi rzeczoznawcy przeanalizują kalkulację i w przypadku pozytywnej weryfikacji zaproponujemy Ci dopłatę do już otrzymanego odszkodowania. Szybko, wygodnie i bez ryzyka. Podpisujemy umowę i przekazujemy dodatkowe pieniądze. Sami załatwiamy wszelkie formalności z zakładem ubezpieczeń bez udziału poszkodowanego.

Odszkodowanie i zadośćuczynienia dla poszkodowanych pasażerów i kierowców, pieszych i rowerzystów. Urazy ciała związane z oblodzeniem czy złym stanem nawierzchni np. chodnika, korytarza w bloku, bądź śliskiej nawierzchni w sklepie lub urzędzie, a także odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy rolniczej czy zadośćuczynienie po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku. Roszczeń może być od kilku do nawet kilkunastu (od odszkodowania, przez zwrot kosztów leczenia po rentę okresową lub dożywotnią, wypłacaną od ubezpieczyciela, włącznie) – nasi prawnicy przeprowadzą dokładny wywiad i określą jakie roszczenia są możliwe do podniesienia.

Z tytułu szkód osobowych poszkodowanemu może przysługiwać łącznie nawet kilka świadczeń należnych od ubezpieczyciela – zadośćuczynienie za cierpienie, renta cywilna, zwrot kosztów leczenia i opieki, rekompensata za utratę możliwości zarobkowych lub zwiększenie potrzeb życiowych.

Błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej czyli nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Skutecznie pomożemy dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.

Błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej czyli nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Skutecznie pomożemy dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.

(+48) 884 036 091